Szanowni Państwo.

Pragniemy Pragniemy poinformować, że Fundacja ECHO - organizacja członkowska PUZW, realizuje projekt

 Accessible Work 4 All

Erasmus+  Accessible Work 4 All Praca dostępna dla wszystkich
Projekt nr: 2019-1-AT01-KA202-051516, w latach 2019-2021

 

Celem projektu jest dostarczenie informacji na temat zatrudnienia i przepisów dotyczących zatrudnienia w dostępnych lub wolnych od barier formatach cyfrowych.

Oznacza to, że osoby Głuche poszukujące pracy mogą znaleźć wsparcie i informacje online w swoim pierwszym języku - języku migowym.

 

 

Z radością informujemy, że PUZW został partnerem projektu finansowanego w ramach programu Erasmus+ pn. Cel projektu Train the Competent (Szkolenie kompetentnych osób niepełnosprawnych) (2019-1-HU01-KA204-060959).

Liderem projektu jest Fundacja Salva Vita z Budapesztu.

Poniżej przedstawiamy cele projektu.

 

Cel projektu Train the Competent (Szkolnie kompetentnych osób niepełnosprawnych)

Projekt przyczyni się do poprawy szans na zatrudnienie dorosłych osób niepełnosprawnych zapewniając im modułowe szkolenie, dzięki któremu będą mogli zostać trenerami. Będą mieli szanse zyskania nowych umiejętności i wiedzy oraz poszerzą swoje możliwości pracy i aktywnego i spełnionego życia. Tym samym uczestnicy będą mogli wspierać swoich rówieśników w kierunku otwartego rynku pracy. Ponadto wyszkoleni trenerzy będą mogli podnosić świadomość w zakresie równości wśród pracodawców, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi, decydentów istotnych dla wsparcia procesu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Główne efekty projektu:

  1. Wytyczne dla profesjonalistów, dorosłych nauczycieli w celu przygotowania ich do przeszkolenia niepełnosprawnych uczestników, aby stali się profesjonalnymi trenerami lub stanowili wsparcie dla swoich rówieśników.
  2. Program szkoleniowy dla osób niepełnosprawnych jako trenerów i liderów dla innych osób niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.