Cele PUZW 

Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego wyznacza sobie następujący cel:

Dostępność usług zatrudnienia wspomaganego dla każdej osoby, która tego potrzebuje.

Czas realizacji celu: 2026 rok.